Palmolie

De Selectie van de Musketiers luistert naar u. Hebt u een vraag over een van onze producten of over de NutriPass, in België, neem dan contact op met ons.

 

Het engagement van de Musketiers voor duurzame palmolie in de producten van zijn merken.


 

Ons engagement

De Groep van de Musketiers werkt samen met TFT (The Forest Trust –  www.tft-forests.org ) om een verantwoord aankoopbeleid en -praktijken te bepalen en implementeren en op termijn te verzekeren dat zijn producten op basis van palmolie (en/of palmpittenolie) niet gemaakt worden ten koste van bossen (tropische vooral), van hun biodiversiteit en van de plaatselijke of inheemse bevolking die van deze ecosystemen afhangt.

De Groep van de Musketiers is een belangrijke speler uit de grote distributie in Frankrijk, en erkent de rampzalige sociaal-ecologische impact van de onverantwoorde exploitatie en uitbreiding van oliepalmplantages.

Op basis van de expertise van TFT(1) voerde de Groep in 2012 een studie rond palmolie (en/of palmpittenolie) en rond de vele afgeleide producten die gebruikt worden in de food- en non-foodproducten van zijn merken.

Deze studie omvatte zowat 1.800 referenties van 200 leveranciers en kmo’s uit de agrovoedingssector of van DPH(2). Ze maakte het mogelijk om de betrokken producten te identificeren en voor 2011 de hoeveelheid palmolie (en/of palmpittenolie) te evalueren die via afgeleide ingrediënten gebruikt werd voor de productie.

In 2011 werd ongeveer 6 500 ton palmolie en palmpittenolie gebruikt voor producten van de merken van de Groep. Op basis van het gemiddelde wereldrendement van palmplantages, namelijk 3,7 ton olie per hectare, komt dit overeen met een plantageoppervlakte van 1 757 hectare.

Daarnaast leverden deze inspanningen ook informatie over de herkomst en sociaal-ecologische garanties al dan niet gekoppeld aan palmolie (en/of palmpittenolie) en aan zijn afgeleide producten gebruikt door onze merken.

De precieze herkomst van de palmplantages vanwaar de palmolie (en/of palmpittenolie) en zijn afgeleide producten komen, is een vereiste om de sociaal-ecologische omstandigheden van hun teelt en uitbreiding te evalueren, indien nodig te verbeteren en mettertijd te controleren.

Geen gemakkelijke opdracht gezien de geringe voetafdruk op het vlak van palm- en palmpittenolie van onze leveranciers, in vergelijking met hun eigen leveranciers van ingrediënten, vooral wanneer deze laatste ook nog eens olieraffinadeurs en -handelaars zijn.

Ondanks alles konden we vaststellen dat de palm- en palmpittenolie die de afgeleide producten opleveren om de producten van onze merken te maken, haast systematisch op de Europese en Franse markt worden gebracht door een beperkt aantal raffinadeurs en onderhandelaars die soms ook palmplantages exploiteren.

De Groep van de Musketiers is zich maar al te goed bewust van zijn verantwoordelijkheid en verbindt zich ertoe om voor eind 2015 en voor de producten van de eigen merken enkel afgeleide producten van palmolie (en/of palmpittenolie) te gebruiken met een RSPO-certificatie (Roundtable on Sustainable Palm Oil).

Naast deze RSPO-certificatie levert de Groep van de Musketiers grote inspanningen om via een piloot te garanderen dat de palmolie (en/of palmpittenolie) van de afgeleide producten gebruikt om de betrokken producten te maken, afkomstig is van plantages die bij hun exploitatie en uitbreiding:

- voldoen aan de wetten en regels
- waardevolle bossen met hoge beschermingsgraad beschermen
- de vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming van de lokale bevolking genieten
- alle venen beschermen
- bossen met een hoge koolstofconcentratie (3)  beschermen

De Groep streeft er op termijn naar dat producten van zijn merken gemaakt worden met afgeleide producten verkregen van palmolie (en/of palmpittenolie) afkomstig van plantages die voldoen aan deze verantwoorde bevoorradingscriteria.

De precieze herkomst van de palmplantages vanwaar de palmolie (en/of palmpittenolie) en zijn afgeleide producten komen, is een vereiste om de omstandigheden van hun exploitatie en uitbreiding te evalueren, met het oog op deze criteria.

Mettertijd zullen geschikte traceerbaarheids- en controlesystemen bovendien moeten zorgen dat de geïdentificeerde plantages blijven voldoen aan de criteria of ernaar evolueren volgens een gepast en gespreid actieplan.

In dit opzicht steunt de Groep het initiatief van TFT, dat samenwerking met de Europese palm- en /of palmpittenolieraffinadeurs en -onderhandelaars bevordert, met het oog op transparante en getraceerde productieketens en op palmolie (en/of palmpittenolie) die voldoet aan de hierboven vermelde verantwoorde bevoorradingscriteria.

In dit kader schreef de Groep in juni 2012 de weinige betrokken actoren aan om niet enkel het streefdoel van de Groep voor de producten van zijn merken te delen, maar ook om ze ertoe aan te zetten de vereiste niveaus van transparantie en traceerbaarheid te halen.

(1)
(2) : Drogisterij, Parfumerie, Hygiëne
(3) www.greenpeace.org/international/Global/international/briefings/forests/2013/HCS-Briefing-2013.pdf