Musketier worden

Musketier worden

Om haar expansie te ondersteunen en de overdracht van de bestaande zaken te garanderen, rekruteert de Groep van de Musketiers Zelfstandige Bedrijfsleiders.

"De Groep van de Musketiers biedt reële buitenkansen voor personen die om uiteenlopende redenen een zaak willen opstarten of overnemen."

Musketier worden is:

 • een gegarandeerde zelfstandigheid van het verkooppunt en van de bevoorrading.
 • de mogelijkheid om deel te nemen aan de leidinggevende organen van de groep.
 • tot slot het delen van de stichtende waarden van humanisme en zelfstandigheid.

Wenst u meer informatie?

Neem dan contact op met de Dienst Ondernemingsoprichting (Monsieur Fabrice Cambier) : +32 492 58 41 31

Stuur uw CV + kandidatuur : Fabrice Cambier.

Het profiel van de kandidaat

Geen bijzondere voorafgaande opleiding vereist. Alleen bedrijfsleiders krijgen verplicht toegang tot het beheer.

"...de bereidheid zijn ziel te leggen in de opleiding en zich toe te leggen op het beheer van de eigen onderneming."

Het aanwervingsparcours

Het aanwervingsparcours van toekomstige leden bestaat uit meerdere fasen:

 • omvat onder meer de ontmoeting met de Leden-rekruteerders,
 • een kennismakingsstage op het verkooppunt,
 • en een ontmoeting met het Erkenningscomité.

Eens de goedkeuring op zak heeft het Kandidaat-Lid 12 maanden de tijd om een opleidingscyclus aan te vatten. Momenteel organiseert de Groep jaarlijks 2 tot 3 opleidingscycli.

De opleiding

De opleiding is een onmisbare periode waarin het toekomstige Lid kennis maakt met de werking van de groep van de Musketiers, met de tools die ten dienste staan van de verkooppunten en waarin hij zich in zijn traject als bedrijfsleider kan vervolmaken.

Om deze opleiding te kunnen aanvatten moet het toekomstige Lid volledig vrij zijn van professionele verplichtingen zodat hij of zij zich voltijds op de opleiding kan toeleggen.

Afhankelijk van het profiel en na evaluatie duurt de opleiding in België 4,5 tot 6 maanden.

"De opleiding verloopt volgens een plan waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen."

 • Het commercieel beheer: de regels van verkoopbevordering, productkennis en de verschillende filières;
 • Personeelsbeheer: het totstandbrengen van een organisatie en het management;
 • Het financieel beheer: analyse en opstelling van een businessplan;
 • Het administratief beheer: bureautica, informatica en orderprocedures, procedures inzake hygiëne en kwaliteit, sociale wetgeving, het opzetten van vennootschappen, verzekeringen,…

Aan het einde van de opleiding die door de RVA wordt erkend volgt een theoretische en praktische evaluatie.

De financiële inbreng

Een inbreng van minimum 100.000 €, dient als maatschappelijk kapitaal voor uw toekomstige onderneming.

De inbreng van meer dan 100.000 € stemt overeen met een percentage van de totale investering voor de oprichting of van het bedrag voor de overname.

Dit percentage dat door de banken wordt vastgelegd, bedraagt momenteel 15% voor een oprichting en 30% voor een overname.

"In het geval van een oprichting hebben de verkoopoppervlakte en het vastgoedproject een rechtstreekse impact op het vereiste in te brengen kapitaal."

In het geval van een overname, hebben de grootte van de omzet, de vereiste wederbelegging en het vastgoedproject een rechtstreekse invloed op het vereiste in te brengen bedrag.

Een groep ten dienste van haar leden

De Musketiers-bedrijfsleiders kunnen rekenen op een hele waaier diensten:

 • prospectie van terreinen en marktstudies om de beste locaties te vinden,
 • het ontwerp en de constructie van de verkooppunten opdat de investeringskosten zo laag mogelijk kunnen worden gehouden en er een gemeenschappelijke visuele identiteit ontstaat,
 • de aankoop van materiaal en verbruiksgoederen teneinde de exploitatiekosten te drukken,
 • het samenstellen van de financieringsdossiers om bij de bankpartners de beste financiële voorwaarden te bedingen,
 • reclame, opdat de boodschappen, tegen de laagste kostprijs op de distributieactie zouden zijn afgestemd,
 • de verzekeringen.