Onze DNA

Onze DNA

Een origineel model: een groep zelfstandige bedrijfsleiders.


De Groep van de Musketiers is een distributeur die zelfstandige ondernemers en bedrijfsleiders verenigt.

De Groep van de Musketiers is dus een Groep zelfstandigen opgericht door en voor zelfstandigen, ook Leden genoemd.

België telt momenteel een zestigtal leden die 78 verkooppunten uitbaten.

"De onderneming wordt rechtstreeks door haar eigen leden beheerd wat haar, enerzijds, de stabiliteit verzekert van een groep die niet is overgeleverd aan de grillen van de financiële markten en, anderzijds, de totale betrokkenheid van al haar leden."

De onderneming wordt rechtstreeks door haar eigen leden beheerd wat haar, enerzijds, de stabiliteit verzekert van een groep die niet is overgeleverd aan de grillen van de financiële markten en, anderzijds, de totale betrokkenheid van al haar leden.


CDeze groep zelfstandigen berust op een voor België uniek en atypisch concept.

Onze leden vervullen een dubbele rol: ze zorgen niet alleen voor de oprichting en het beheer van de eigen onderneming, maar ze vervullen ook een operationele omkaderings- of directiefunctie binnen de gemeenschappelijke structuren van de Groep (rekrutering, ontwikkeling, vastgoedbeheer, opvolging van de bouwplaatsen, aankooponderhandeling, verkoopontwikkeling, advies op het terrein, communicatie, financieel beheer, logistiek, productie-eenheden, informatica, kwaliteit, enz.

Het lid is dus, als hij of zij dit wil, medeleidinggevende van dit geheel en trekt per week twee dagen uit voor het beheer.

Bundelende Principes

De Groep van de Musketiers ontstond uit het verlangen om de menselijke waarden boven de loutere logica van het geld te stellen.


Vier decennia geleden gingen we de uitdaging aan om het individu de kans te geven zich binnen een gemeenschappelijk project persoonlijk te ontplooien, zonder zijn of haar zelfstandigheid daarbij prijs te geven.

Voor de consument vertaalt dit project zich in onze verbintenis om "zoveel mogelijk mensen het beste te bieden" en "de goedkoopste te zijn op alle vlakken". Dat stemt overeen met een permanente praktijk van de laagsteprijzenpolitiek - voor alle producten - zonder aan kwaliteit in te boeten.

De cultuur van de zelfstandigheid binnen de onderlinge samenhang.

"Musketier zijn is voor alles een ingesteldheid : een bevestiging van de eigen zelfstandigheid , maar toch ten dienste blijven van allen."

Iedere bedrijfsleider is onafhankelijk in zijn of haar keuze en beslissingen. Niettemin moet rekening worden gehouden met de belangen van de Groep. Precies daardoor kan tussen de aangesloten leden een permanente en stevige samenhang ontstaan.

Deze onderlinge samenhang krijgt concreet vorm in het gebruik van gemeenschappelijke filialen en structuren, die door de aangesloten leden, die vrij toestemden in de naleving van een zekere discipline, worden beheerd.

Monsieur Jean-Pierre Le Roch

"Ik belandde eerder toevallig in de distributiesector, maar ontdekte er in plaats van een beroep, menselijke relaties."
Jean-Pierre Le Roch

Contacteer ons

De ondernemingen ITM Belgium, ITM Alimentaire Belgium en IMMO mousquetaires Belgium verwelkomen
u in hun gebouw in Louvain-la-Neuve en in hun logistieke basis van Villers-le-Bouillet op het volgend adres:

Parc Einstein

Rue du Bosquet 4
B-1348 Louvain-la-Neuve

Tel : +32 10 47 17 00

Base de Villers-le-Bouillet

Zone industrielle
Rue de l'Avenir 684
4530 Villers-le-Bouillet

Tel : +32 4 259 94 00