1. ALGEMEEN

Het huidige Privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens (hierna de "Gegevens") die wij over u verzamelen om u onze producten en diensten te kunnen aanbieden.

Wij hechten bijzonder belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, overeenkomstig de bepalingen van Verordening (E.U.) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband et de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, alsook de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Door gebruik te maken van onze site of door uw gegevens aan ons te communiceren bij het aanvragen van informatie of commerciële aanbiedingen, rechtstreeks of via onze partners, aanvaard u de praktijken die in dit Privacybeleid worden beschreven. Als u de bepalingen van dit beleid niet aanvaardt, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze site en uw gegevens niet aan ons te communiceren. In dit geval gaat u er echter mee akkoord om niet te genieten van alle diensten en andere voordelen die deze site biedt.

2. IDENTIFICATIE VAN ACTOREN

De website INTERMARCHE.BE verzamelt en verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van :

 • De SA ITM ALIMENTAIRE BELGIUM (hierna: "ITM ALIMENTAIRE BELGIUM") waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Rue du Bosquet 4 te 1348 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (België) en geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer (BE) 0458.113.776 ;
 • De SA MESTDAGH (hierna : "MESTDAGH") waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Rue du Colombier 9 te 6041 GOSSELIES (België) en geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer (BE) 0430.140.065 ;

ITM ALIMENTAIRE BELGIUM et MESTDAGH worden hierna gezamenlijk "INTERMARCHE BELGIUM" genoemd.

ITM ALIMENTAIRE BELGIUM treedt op als :

 • De Verantwoordelijke voor de verwerking wanneer het Gegevens verzamelt voor eigen rekening (ITM ALIMENTAIRE BELGIUM), voornamelijk in verband met uw inschrijving op ons loyaliteitsprogramma (INTERMARCHE BELGIUM kaart) ;
 • De Onderaannemer, wanneer het verzamelen of beheren van Gegevens wordt uitgevoerd voor rekening van MESTDAGH. In het algemeen heeft MESTDAGH aan ITM ALIMENTAIRE BELGIUM het beheer van de consumentengegevens en het beheer van het getrouwheidsprogramma toevertrouwd.

MESTDAGH treedt op als :

 • De Verantwoordelijke voor de verwerking wanneer het voor eigen rekening Gegevens verzamelt (MESTDAGH), voornamelijk met betrekking tot uw inschrijving voor ons getrouwheidsprogramma (INTERMARCHE BELGIUM kaart). Al deze bewerkingen worden toevertrouwd aan ITM ALIMENTAIRE BELGIUM, die vervolgens als Onderaannemer optreedt.

3. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE, MET WELK DOEL EN OP WELKE WETTELIJKE BASIS?

Dit zijn de Gegevens die u ons meedeelt enerzijds via de formulieren die op de website INTERMARCHE.BE worden aangeboden en anderzijds via de cookies die door ons of meer algemeen door diensten van derden worden geplaatst. Hieronder vallen ook Gegevens die wij verzamelen in het kader van ons loyaliteitsprogramma, wanneer u zich daarvoor aanmeldt in een van onze winkels, eventueel via een FREEDELITY terminal (waarmee INTERMARCHE samenwerkt bij het beheer van het loyaliteitsprogramma of via de INTERMARCHE website.

Wij zullen uw Gegevens alleen gebruiken voor de in dit beleid beschreven verwerkingsdoeleiden. Wij verzamelen alleen Gegevens die adequaat, relevant en strikt noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Wij bewaren uw gegevens gedurende de periode die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Aan het einde van de bewaringstermijn zal de verantwoordelijke voor de verwerking alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet meer beschikbaar zijn.

3.1. Contactformulier

VERWERKINGSDOELEIDEN WETTELIJKE BASIS GEGEVENSCATEGORIEEN HOUDBAARHEID
Het doel van dit contactformulier is om u in staat te stellen uw vragen over onze producten en diensten op te sturen, uw sollicitatie in te dienen, uw rechten als betrokkene uit te oefenen of een ander verzoek om informatie in te dienen. Afhankelijk van het doel van het verzoek, uitvoering van precontractuele maatregelen of van het contract. Achternaam en voornaam ;
E-mailadres ;
Taal ;
Onderwerp van het verzoek ;
Gratis bericht ;
Verbindingsgegevens.

Optioneel kunt u ons ook uw telefoonnummer, postadres, klantenkaartnummer en eventueel een bijlage verstrekken.
Tijd die nodig is om uw verzoek te verwerken.

3.2. Verwerking in verband met het loyaliteitsprogramma

Wij verzamelen uw Gegevens in het kader van het loyaliteitsprogramma, dat is opgezet door ITM INTERMARCHE, in samenwerking met FREEDELITY SA. De verzamelde Gegevens kunnen variëren naargelang uw registratie plaatsvindt in een van onze winkels, eventueel via een FREEDELITY-terminal of via de INTERMARCHE-website.

VERWERKINGSDOELEIDEN WETTELIJKE BASIS GEGEVENSCATEGORIEEN HOUDBAARHEID
Registratie voor het loyaliteitsprogramma: registratie en aanmaak van uw account om u in staat te stellen deel te nemen aan het loyaliteitsprogramma. Uitvoering van het contract. Achternaam en voornaam ;
Postadres ;
Telefoonnummer/GSM ;
E-mailadres ;
Burgerlijke staat ;
Geboortedatum ;
Identiteitskaartnummer ;
ITM Alimentaire Belgium kaartnummer.
3 jaar na de laatste commerciële activiteit.
Beheer van het loyaliteitsprogramma, toekenning van uw verdiensten en voordelen… Uitvoering van het contract. Achternaam en voornaam ;
Postadres ;
Telefoonnummer/GSM ;
E-mailadres ;
Burgerlijke staat ;
Geboortedatum ;
Identiteitskaartnummer ;
ITM Alimentaire Belgium kaartnummer ;
Voorkeurswinkel ;
Verbindingsgegevens (IP-adressen, verbindingsidentificatoren, verbindingstijden, logboeken, enz.).
3 jaar na de laatste commerciële activiteit.
Het versturen van commerciële communicatie, promoties en aanbiedingen op maat van uw profiel. Uw toestemming. Achternaam en voornaam ;
Postadres ;
Telefoonnummer/GSM ;
E-mailadres.
3 jaar na de laatste commerciële activiteit.
Databasebeheer voor kwaliteit en nauwkeurigheid van de gegevens (herkwalificatie van gegevens) via onze partner FREEDELITY. Uw toestemming. Achternaam en voornaam ;
Postadres ;
Telefoonnummer/GSM ;
E-mailadres ;
Burgerlijke staat ;
Geboortedatum ;
Identiteitskaartnummer ;
ITM Alimentaire Belgium kaartnummer ;
Voorkeurswinkel ;
Verbindingsgegevens (IP-adressen, verbindingsidentificatoren, verbindingstijden, logboeken, enz.).
3 jaar na de laatste commerciële activiteit.
Het verwerken van uw aankoopgeschiedenis om uw persoonlijke winkelvoorkeuren te bepalen en u promoties en informatie aan te bieden die op uw interesses zijn afgestemd. Gerechtvaardigd belang van INTERMARCHE BELGIUM. Achternaam en voornaam ;
Postadres ;
Telefoonnummer/GSM ;
E-mailadres ;
Aankoopgeschiedenis.
3 jaar na de laatste commerciële activiteit.
Bestrijding van fraude en diefstal. Gerechtvaardigd belang van INTERMARCHE BELGIUM. GSM-nummer ;
E-mailadres.
Looptijd van het contrat.

3.3. Andere marketingbehandeling

We geven uw mobiele telefoonnummer door aan onze partner WELLPACK, die het gebruikt als een afweermiddel in SMS promotie campagnes. Dit betekent dat uw mobiele telefoonnummer wordt gebruikt om te voorkomen dat we u SMS berichten sturen.

VERWERKINGSDOELEIDEN WETTELIJKE BASIS GEGEVENSCATEGORIEEN HOUDBAARHEID
Gebruikt als afweermiddel in SMS promotie campagnes. Onze legitieme belangen. Mobiele telefoonnummer Gegevens worden onmiddellijk na verwerking verwijderd.

3.4. Verwerking van consumentenadviezen

Wij dragen een deel van uw gegevens over aan onze partner GOODAYS in het kader van de verwerking van consumentenadviezen, door ITM INTERMARCHÉ opgesteld.

VERWERKINGSDOELEIDEN WETTELIJKE BASIS GEGEVENSCATEGORIEEN HOUDBAARHEID
Na uw bezoek aan de winkel sturen we u een e-mail met het verzoek om uw mening en verzamelen we uw feedback over dit bezoek. Onze legitieme belangen. Naam en voornaam ;
Telefoonnummer/GSM ;
E-mailadres ;
3 ans à partir de la date de votre visite en magasin.
Onder bepaalde voorwaarden kan GOODAYS u de mogelijkheid bieden om een beoordeling te schrijven op het Google My Business platform van de winkel. Uw toestemming Uw e-mailadres (enkel als Gmail) Onder Google's eigen voorwaarden
Uitwisseling tussen de consument en de winkel naar aanleiding van een klacht of opmerking waarop gereageerd moet worden. Deze uitwisseling is mogelijk via het Goodays-platform of wordt telefonisch geïnitieerd door de winkel. Onze legitieme belangen. De legitieme belangen van onze leden. Naam en voornaam ;
Telefoonnummer/GSM ;
E-mailadres ;
3 ans à partir de la date de votre visite en magasin.

3.5. Cookiebeheer

Deze website maakt gebruik van cookies.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij op onze website gebruiken en hoe wij daarmee omgaan, raadpleegt u ons Cookiebeleid.

3.6. Andere gegevensverwerking

VERWERKINGSDOELEIDEN WETTELIJKE BASIS GEGEVENSCATEGORIEEN HOUDBAARHEID
De winkels van Intermarche by Mestdagh beschikken over bewakingscamera’s om strafbare feiten tegen personen of goederen te voorkomen, te registreren of op te sporen. Gerechtvaardigd belang ; Wet van 21 maat 2007 tot regeling van de installatie en het gebruik van bewakingscamera’s. Opnames van beelden en video’s van bewakingscamera’s. 1 maand na de opname.

4. AAN WIE KUNNEN UW GEGEVENS WORDEN DOORGEGEVEN?

Uw Gegevens kunnen worden meegedeeld aan andere ondernemingen die deel uitmaken van ITM ALIMENTAIRE BELGIUM, aan ondernemingen van de groep Les Mousquetaires of aan onze onderaannemers voor de hierboven vermelde doeleinden.

ITM ALIMENTAIRE BELGIUM werkt samen met FREEDELITY SA (BE0818399886) voor het beheer van het loyaliteitsprogramma. Wanneer u zich inschrijft in het FREEDELITY-bestand, treedt ITM ALIMENTAIRE BELGIUM op als onderaannemer van FREEDELITY SA voor de verwerking waarvoor FREEDELITY SA verantwoordelijk is. Voor meer informatie over deze processen kunt u het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van FREEDELITY SA raadplegen, dat toegankelijk is via de volgende link : https://www.myfreedelity.com/vie-privee.

ITM Alimentaire Belgium werkt samen met het bedrijf Critizr (Frankrijk) met de handelsnaam “GOODAYS” (FR96521950626) om de meningen van consumenten te verzamelen en onze leden (de INTERMARCHÉ- en MESTDAGH-winkels) in staat te stellen klachten te behandelen. Ga voor meer informatie over GODDAYS naar https://goodays.co/fr.

ITM Alimentaire Belgium werkt samen met het bedrijf WELLPACK (Frankrijk, FR51438302564) om SMS promotie campagnes uit te voeren.

In het kader van de uitvoering van onze diensten, kunnen wij sommige van onze taken geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan technische onderaannemers die contractueel aan ons gebonden zijn.

ITM ALIMENTAIRE BELGIUM eist van haar onderaannemers dat zij zich houden aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat zij voldoende garanties bieden dat passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de verwerking voldoet aan de eisen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en de bescherming van uw rechten wordt gewaarborgd.

Wij verkopen de Gegevens die wij over u verzamelen niet aan derden en maken deze ook niet op andere wijze bekend.

ITM ALIMENTAIRE BELGIUM verbindt zich ertoe uw Gegevens niet rechtstreeks buiten de Europese Economische Ruimte te verwerken. ITM ALIMENTAIRE BELGIUM kan zijn onderaannemers echter toestemming geven om uw Gegevens buiten de Europese Economische Ruimte te verwerken, op voorwaarde dat zij de Algemene Verordening Gegevensbescherming naleven en de maatregelen nemen waarin artikel 46 van die verordening voorziet.

In bepaalde omstandigheden zal onze website en applicaties u voorzien van plug-ins van verschillende sociale netwerken. Als u kiest voor interactie met een sociale netwerksite zoals Facebook, LinkedIn of Instagram, zal uw activiteit op onze site of via onze applicaties ook toegankelijk zijn op dat sociale netwerk. Lees het privacy beleid van die sociale netwerken voor gedetailleerde informatie over het verzamelen en overdragen van persoonlijke informatie, uw rechten en hoe u bevredigende privacy-instellingen kunt verkrijgen.

5. WAT ZIJN UW RECHTEN?

 • Recht van inzage: u hebt het recht op een bevestiging dat uw Gegevens worden verwerkt, op kosteloze toegang tot uw Gegevens op elk moment en op een kopie van uw Gegevens.
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht om te eisen dat onjuiste Gegevens worden gecorrigeerd, dat onvolledige Gegevensworden ingevuld en dat ongepaste of niet langer noodzakelijke Gegevens worden verwijderd. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat u ter aller tijde verplicht bent de juistheid van de door u verstrekte Gegevens te controleren.
 • Recht op gegevens verwijdering: wanneer u niet langer wenst dat uw Gegevens worden verwerkt en u in de gelegenheid bent om het recht op Gegevens verwijderen aan te vragen, zullen wij uw Gegevens uit onze database verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid: in voorkomend geval heeft u ook recht op overdraagbaarheid van uw Gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • Recht van bezwaar: u hebt het recht bezwaar te maken tegen elk gebruik van uw Gegevens wanneer de verwerking is gebaseerd op het rechtmatige belang van ITM ALIMENTAIRE BELGIUM.
 • Recht op beperking van de verwerking: ten slotte hebt u het recht om van ITM ALIMENTAIRE BELGIUM de beperking van de verwerking van uw Gegevens te verkrijgen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake Gegevensbescherming.

6. HOE KUNT U UW RECHTEN DOEN GELDEN?

Door een bericht te sturen via ons contactformulier dat toegankelijk is via https://www.intermarche.be/fr/contact of een brief te sturen naar het hoofdkantoor op
ITM ALIMENTAIRE BELGIUM
Rue du Bosquet 4
1348 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
België

U kunt ook contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) per e-mail op intemarche@dpo.team of per post op
GDPR Agency
Chemin du Cyclotron, 6
1348 Louvain-la-Neuve
België

7. WAT GEBEURT ER IN HET GEVAL VAN EEN GESCHIL?

Als u van mening bent dat wij onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen niet nakomen, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen via e-mail op intemarche@dpo.team. We zullen ons uiterste best doen om uw aanvraag zo snel mogelijk op te volgen.

Elke claim, klacht of grief is gericht aan het adres van het hoofdkantoor van de ITM ALIMENTAIRE BELGIUM.

Als u niet tevreden bent met onze reactie, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit:

De Belgische toezichthoudende autoriteit is
GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT
Rue de la Presse 35
1000 Brussel
Mail: CONTACT@APD-GBA.BE

8. INFORMATIE AANGAANDE KINDEREN

Over het algemeen verzamelen we niet opzettelijk persoonlijke informatie over kinderen jonger dan 13 jaar. Als we ontdekken dat we per abuis informatie verzamelden over kinderen jonger dan 13 jaar, zullen we stappen ondernemen om de informatie zo snel mogelijk te verwijderen, tenzij de wet ons verplicht deze te bewaren.

Indien wij echter informatie verzamelen van kinderen jonger dan 13 jaar, zullen wij de toestemming van de houder van de ouderlijke verantwoordelijkheid voor dat kind vragen alvorens hun persoonsgegevens te gebruiken.

9. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN DIENSTEN.

Onze sites kunnen links naar sites van derden bevatten en sommige van onze services bieden u toegang tot services van derden (zoals sociale netwerken).

We hebben geen controle over hoe externe sites en services uw persoonlijke gegevens verwerken. We controleren geen sites en services van derden en we zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke sites en services van derden of hun privacy-praktijken. Lees de privacy verklaringen van sites of services van derden die u via onze sites of services bezoekt.

10. VEILIGHEID

We ontwikkelden technisch en organisatorisch geschikte beveiligingsregels om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang, onopzettelijke openbaarmaking aan derden en andere ongeoorloofde verwerking van Gegevens te voorkomen.

11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEIDSCLAUSULE

De aansprakelijkheid van ITM ALIMENTAIRE BELGIUM is beperkt tot directe schade, met uitsluiting van enige indirecte schade. ITM ALIMENTAIRE BELGIUM kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals, zonder dat deze lijst volledig is, verlies van Gegevens, financieel of commercieel verlies, winstderving, stijging van algemene onkosten, verstoring van de planning.

Bovendien kan ITM ALIMENTAIRE BELGIUM niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van een onjuiste manipulatie door derden van de Gegevens (Gegevensdiefstal, virussen, phishing of andere computerovertredingen).

We willen u ook informeren dat links naar de Website ook hyperlinks en andere verwijzingen kunnen bevatten naar andere sites die we niet controleren of beheren en waarop huidige bepalingen niet van toepassing zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites of de aanbiedingen, producten en diensten die door hen worden aangeboden. We raden u daarom aan om zorgvuldig het Privacybeleid te lezen van elke site die u bezoekt, aangezien de regels kunnen afwijken van de regels in huidig document.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze bepalingen worden beheerst, geïnterpreteerd, uitgevoerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, die in geval van geschil het enige van toepassing zijnde recht is.

Elk geschil dat niet in der minne kan worden geregeld binnen een periode van maximaal één maand na het voorkomen ervan - periode die met wederzijdse instemming kan worden verlengd -, kan op verzoek van de meest gerede partij voor de Franstalige Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant worden gebracht, die als enige bevoegd zullen zijn.

13. INGANGSDATUM

Dit Privacybeleid is update en van kracht geworden op 01.05.2024. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, delen van dit beleid op elk gewenst moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.