Samen met u, om BIO te eten

Bij Intermarché vinden we dat iedereen biologisch moet kunnen eten elke dag van de week

Dus zijn onze merken goedkoper, omdat wij ze produceren in onze eigen fabrieken, zonder tussenstap .

Intermarché engageert zich al sinds 1998 om u het hele jaar door bioproducten aan te bieden tegen lage prijzen. Hun kwaliteit wordt gewaarborgd door de expertise van onze Ecocert-merken en de keurmerken AB en Eurofeuille.

Le BIO voor iedereen

Het ruimste gamma... zoveel u maar wil!

Door dit engagement voor bio kan Intermarché vandaag een heel gamma aanbieden van ‘onbewerkte’ producten (eieren, melk, ...), eetklare producten (koekjes, deegwaren, mayonaise), "verwenproducten" (chocolade, fruitsap, wijn), vernieuwende producten en lekkere recepten en ook fairtradeproducten.

Zo kan iedereen elke dag van de week bio eten.

Maar wat is BIO , nu precies?

 

Biologische producten zijn het resultaat van een landbouw volgens niet-vervuilende werkwijzen, met zorg voor de ecosystemen. Ze zijn herkenbaar aan het label AB of aan het Europees label. Ze garanderen :

Picto

Dat er geen chemische of syntheseproducten gebruikt worden (pesticiden en herbiciden)

Picto

Dat er geen genetisch gemodificeerde organismen gebruikt worden (GGO)

Picto

Dat de, organische stoffen streng worden beheerd

Picto

Dat de teelten worden gewisseld

Picto

Dat er extensief wordt gekweekt met respect voor het welzijn van de dieren

Agriculture Biologique

In de Europese Unie werd de eerste verordening over de biologische landbouw al van kracht in 1992. De operatoren in de biologische landbouw worden langs het hele kanaal gecontroleerd door erkende, onafhankelijke controle-organismen.

Deze organismen hebben de opdracht om de naleving te toetsen in elke stap van de Europese regelgeving (EU). Alle producten die beantwoorden aan deze regelgevende normen zijn herkenbaar aan de Europese en/of AB-logo’s.
Voor meer info www.agencebio.org

BIO staat centraal in duurzame ontwikkeling . Het is een belangrijke bron van werkgelegenheid en draagt bij tot de creatie van toegevoegde waarde voor het economisch en maatschappelijk leven. Het is een heus engagement voor de toekomstige generaties en een grote troef voor de gezondheid!

Voedingswaren uit de biologische landbouw bevatten geen pesticiden en geen andere chemische producten die nefast zijn voor de gezondheid. Kiezen om bio te eten, is dus minder pesticiden binnenkrijgen die het organisme en de gezondheid kunnen schaden.